Herstel- en renovatiewerk

Weer en wind zijn, zeker in ons natte klimaat, van invloed op de constructie en het aanzien van uw woning. En hoewel woningen steeds duurzamer gebouwd worden, zijn ook duurzame materialen na verloop van tijd aan herstel of renovatie toe. Denkt u hierbij aan scheuren in uw gevel en loszittende voegen. Of aan een beschadigde schoorsteen of balkon. Vaak zijn dit werkzaamheden die vaak uitgesteld worden, maar die eigenlijk, zeker met het oog op de veiligheid, niet uitgesteld kunnen worden. Wij brengen graag samen met u, of uw VVE (Vereniging van Eigenaren) de problemen in kaart en zorgen voor een passende oplossing die weer jaren mee kan.

Interessant voor u om te weten is dat de gemeente Leidschendam-Voorburg is gestart met het project “Bouw mee aan Voorburg-Noord”. Een eigenaar van een woning Voorburg-Noord kan bij de gemeente een laagrentende lening of subsidie aanvragen voor het wegwerken van gebreken aan het casco (de buitenkant) van zijn woning. Meer hierover leest u op www.bouwmeeaanvoorburgnoord.nl

Voorbeelden

voor aannemers